Охранителни решетки в магазините на МтелОхранителни решетки в магазините на Мтел

Започна инсталиране на охранителни решетки в магазините на Мтел в цялата страна.